Historia zmian

 • Artykuł : "ŚOPS.261.8.2019 - kolonie profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży..." stworzono dnia: 2019-02-20 12:45 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.2.2019 - zorganizowanie trzech wycieczek/wyjazdów do Warszawy mających na celu rozwój zainteresowań i włączenie społeczne" zmieniono dnia: 2019-02-14 11:15 przez: Administrator
 • Artykuł : "Wychowawca w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego" zmieniono dnia: 2019-02-07 13:09 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.3.2019 - realizacja zajęć podnoszących kompetencje porozumiewania się w języku obcym „Kurs języka angielskiego” " zmieniono dnia: 2019-02-07 12:17 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.1.2019 - realizacja zajęć rozwijających kompetencje uczenia się „Obudź w sobie geniusza”" zmieniono dnia: 2019-02-07 12:16 przez: Administrator
 • Artykuł : "Wychowawca w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego" stworzono dnia: 2019-02-06 10:36 przez: Administrator
 • Artykuł : "Asystent Rodziny" stworzono dnia: 2019-02-06 09:05 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.7.2019 - "Kurs języka angielskiego"" stworzono dnia: 2019-02-06 08:41 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.6.2019 - zakup i dostawa środków czystości ..." stworzono dnia: 2019-01-28 10:49 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.5.2019 - zakup i dostawa art. biurowych, papieru, toneru, art. plastycznych ..." stworzono dnia: 2019-01-28 10:36 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.4.2019 - usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu ..." stworzono dnia: 2019-01-28 10:25 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.3.2019 - realizacja zajęć podnoszących kompetencje porozumiewania się w języku obcym „Kurs języka angielskiego” " stworzono dnia: 2019-01-15 08:04 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.1.2019 - realizacja zajęć rozwijających kompetencje uczenia się „Obudź w sobie geniusza”" zmieniono dnia: 2019-01-15 08:02 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.2.2019 - zorganizowanie trzech wycieczek/wyjazdów do Warszawy mających na celu rozwój zainteresowań i włączenie społeczne" stworzono dnia: 2019-01-15 08:01 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.1.2019 - realizacja zajęć rozwijających kompetencje uczenia się „Obudź w sobie geniusza”" stworzono dnia: 2019-01-15 07:59 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.26.2018 - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Brwinów" stworzono dnia: 2018-12-10 08:46 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.25.2018 - przygotowanie i wydawanie obiadów w ilości 30 sztuk dziennie dla klientów ŚOPS w Brwinowie" stworzono dnia: 2018-12-10 08:43 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.24.2018 - Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnoścoiwych i chemicznych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej" zmieniono dnia: 2018-12-10 08:40 przez: Administrator
 • Artykuł : "ZO ŚOPS.261.24.2018 - Bezgotówkowa sprzedaż artykułów żywnoścoiwych i chemicznych w sieci sklepów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej" stworzono dnia: 2018-12-10 08:40 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.23.2018 - Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego typu Orzech kl. II dla osób korzystających z pomocy społecznej" zmieniono dnia: 2018-12-10 08:36 przez: Administrator
 • Artykuł : "ZO ŚOPS.261.23.2018 - Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego typu Orzech kl. II dla osób korzystających z pomocy społecznej" stworzono dnia: 2018-12-10 08:35 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.19.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na prowadzenie zajęć z robotyki w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego" zmieniono dnia: 2018-10-10 08:02 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.19.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na prowadzenie zajęć z robotyki w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego" zmieniono dnia: 2018-10-10 07:58 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.17.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego" zmieniono dnia: 2018-09-19 10:08 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.18.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego z filiami" stworzono dnia: 2018-09-19 10:08 przez: Administrator
 • Artykuł : "ZO ŚOPS.261.17.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego" stworzono dnia: 2018-09-19 10:05 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.19.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na prowadzenie zajęć z robotyki w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego" stworzono dnia: 2018-09-17 15:22 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.16.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na poradnictwo pedagogiczne w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie podwórkowej we wsi Moszna" stworzono dnia: 2018-09-11 15:38 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.15.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na poradnictwo psychologiczne w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie podwórkowej we wsi Moszna" stworzono dnia: 2018-09-11 15:36 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚOPS.261.14.2018 - o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 30.000 euro, na poradnictwo psychologiczne w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego z trzema filiami." zmieniono dnia: 2018-09-11 15:33 przez: Administrator